Projekty dofinansowane przez KBPN

W okresie styczeń – grudzień 2019 Stowarzyszenie Monar Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Lutej realizuje projekt pt.

Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi

uzależnieniami behawioralnymi, ich rodzin i bliskich.

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Program skierowany jest do osób niepełnoletnich i pełnoletnich, uzależnionych od środków odurzających z współistniejącym uzależnieniem patologicznego hazardu i/lub innych uzależnień behawioralnych oraz członków ich rodzin i bliskich.

Działania skierowane do osób uzależnionych behawioralnie w ramach projektu to:

– kwalifikacja do programu poprzez przeprowadzenie diagnozy

uzależnienia behawioralnego,

– zajęcia edukacyjno – informacyjne z zakresu uzależnień

behawioralnych,

– warsztaty rozwoju osobistego,

– warsztaty edukacji ekonomiczne,

– warsztaty zapobiegania nawrotom,

– interwencje kryzysowe,

– indywidualne wsparcie terapeutyczne.

Działania skierowane do członków rodzin i bliskich osób

uzależnionych behawioralnie w ramach realizacji projektu to:

– zajęcia edukacyjno-informacyjne,

– warsztaty umiejętności (komunikacji oraz budowania relacji),

– poradnictwo rodzinne.

 

Do udziału w projekcie można zgłaszać się telefonicznie

Tel. 41/ 343 25 05

Projekt realizowany na terenie ośrodka Monar w Lutej

26-220 Stąporków

Luta 4

 

 

Projekt dofinansowany ze środków: