Kadra

Mariusz Kajda

Kierownik ośrodka i Lider społeczności

Magister pedagogiki specjalnej o specjalności resocjalizacja, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach specjalista psychoterapii uzależnień KBPN, wieloletni pracownik ośrodków leczenia uzależnień, realizator programów profilaktycznych i redukcji szkód, uczestnik stażów zagranicznych.
Grzegorz Ofiara Instruktor terapii uzależnień KBPN od 2009 r., wykształcenie średnie, z Naszym ośrodkiem związany od początku działalności.
Anna Kwaśniewska Maciejczyk Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, pracuje w ośrodku od 2008 r., od 2009 r. specjalista psychoterapii uzależnień KBPN, ukończyła całościowe szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Paweł Werner Pedagog, absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej z pracą sądową na Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach z doświadczeniem w pracy kuratora rodzinnego. W ośrodku pracuje od 2013 r., od 2017 r. specjalista psychoterapii uzależnień KBPN.
Łukasz Dudek Pedagog, absolwent pedagogiki opiekuńczej i pracy socjalnej na Akademii Świętokrzyskiej z doświadczeniem w pracy kuratora rodzinnego. W ośrodku pracuje od 2011 r., od 2012 r. specjalista psychoterapii uzależnień KBPN.
Małgorzata Bracha Od 2016 r. praktykantka, wolontariuszka a teraz pracownik Ośrodka. Studentka pedagogiki UJK, w trakcie kursu specjalizacyjnego do certyfikatu psychoterapeuty uzależnień KBPN.
Paweł Włosek Pedagog, absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej na Wszechnicy Świętokrzyskiej. W ośrodku pracuje od 2018 r., od 2013 r. specjalista psychoterapii uzależnień KBPN, wieloletni realizator wielu programów profilaktycznych.
Karolina Galikowska Lekarz medycyny, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. W Ośrodku pracuje od 2011 r.
Eugeniusz Kowalski Instruktor pracy, w Ośrodku od 2012 r.
Sylwia Czerepska Księgowa i kadrowa, z naszym Ośrodkiem związana od początku działalności.