Program terapii

Program leczenia w Ośrodku ma charakter etapowy. Zmiana etapów określona jest nie okresem pobytu pacjenta ale postępującymi zmianami w jego funkcjonowaniu. Stąd czas realizacji programu jest indywidualnie zmienny, w przybliżeniu trwa 6 miesięcy z możliwością przedłużenia i pogłębienia pracy terapeutycznej.

ETAP OBSERWATORA

Trwa kilka dni, celem jest dokładne zapoznanie się z funkcjonowaniem Ośrodka i społeczności terapeutycznej zakończone świadomą decyzją o podjęciu pracy terapeutycznej.

 

ETAP NOWICJUSZA

Kilkumiesięczny okres budowania motywacji do zmiany i określania obszarów problematycznych. Terapeuta prowadzący przy wsparciu kadry opracowuje diagnozę pacjenta, która posłuży jako podstawa do dalszej pracy. Jednocześnie następuje integracja i osadzenie pacjenta w społeczności terapeutycznej tworzące bazę dla terapeutycznej pracy grupowej. Ten etap powinien zakończyć się świadomym podjęciem odpowiedzialności za własną terapię oraz otwartością na pracę grupową i indywidualną.

 

ETAP DOMOWNIKA

Wiąże się z większymi przywilejami oraz większą odpowiedzialnością i obowiązkami. Tu zwykle skupia się największy ciężar pracy i pokonywania pojawiających się podczas treningu zadaniowego trudności osobistych i interpersonalnych. Praca opiera się na realizowaniu Indywidualnych Planów Terapii oraz funkcji zarządowych dobieranych na podstawie indywidualnej diagnozy. Wyzwaniem są przepustki konfrontujące pacjenta z jego wcześniejszym środowiskiem.

Decyzja pacjenta o kontynuowaniu terapii i rozszerzeniu obszarów pracy wiąże się z kolejnymi etapami leczenia:

ETAP OPIEKUNA

Koncentruje się na rozwoju osobistym w obszarach wynikających z diagnozy nozologicznej oraz wsparciu i empatii okazywanych osobom leczącym się krócej. Zadania terapeutyczne wytycza IPT ułożony z terapeutą indywidualnym.

 

ETAP TWÓRCY

Jest czasem przejściowym między terapią pod opieką społeczności a samodzielnym funkcjonowaniem. To etap planowania i układania warunków życia po ukończeniu leczenia. Koncentruje się na samodzielnie określanych przez pacjenta celach.

 

Zakończenie leczenia to przedstawienie życiorysu oraz uroczystość z udziałem całej społeczności, kadry, rodziców i gości z wręczeniem certyfikatu. Po okresie trzeźwego, godnego życia i utrzymywania kontaktu ze społecznością Ośrodka absolwent może prosić o tytuł neofity, potwierdzający nie tylko zakończenie programu leczenia ale i faktyczną przemianę życia.